บทที่ 5 รายงานการปฏิบัติการของงานที่ปรึกษา

บทที่ 5

รายงานการปฏิบัติการของงานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนสาย นบ.1009 แยก ทล.9- บ.หนองไผ่ขาด (ตอนที่3) อ.บางใหญ่ , บางบัวทอง จ.นนทบุรี  ประจำเดือน มิถุนายน 2562  (ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 )

5.4  จัดทำเอกสารและการนำเสนองาน

§ จัดทำรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

§ จัดทำรายงานการปฏิบัติการของที่ปรึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2562

§ จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562